„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Myślisz o założeniu firmy? – zgłoś się do nas!

 • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej
 • przygotowujemy niezbędne formularze
 • wyjaśniamy indywidualnie niejasne kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności

Masz już firmę! Zobacz co możemy Ci zaoferować!

 • dostarczamy informacji na temat Twoich praw i obowiązków jako przedsiębiorcy w związku z rozliczeniami podatkowymi
 • udzielamy porad prawnych
 • podpowiadamy, jak pozyskać środki unijne
Niezbędne dokumenty:
krok-1-1
dowód
osobisty
krok-1-2
wniosek
CEiDG

Wniosek CEiDG można wypełnić:

 • Poprzez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl (wymagany jest profil
  zaufany na stronie www.epuap.gov.pl lub podpis elektronicznego
  z kwalifikowalny certyfikatem)
 • Wypełniając wniosek ręcznie w urzędzie

Wniosek CEiDG będzie zawierać:

 • Imię i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • Adres zamieszkania
 • Adres wykonywania działalności (może być ten sam co zamieszkania
  lub zameldowania),
 • Numer NIP (jeśli nie posiadasz Urząd Skarbowy nada Ci go w ciągukilku dni)
 • Numer PESEL,
 • Numer REGON (jeśli nie posiadasz GUS nada Ci go w ciągu kilku dni)
 • Nazwę firmy (musi zawierać imię i nazwisko lub składać się tylko z niego)
 • Datę rozpoczęcia działalności, nie może być wsteczna,
 • Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności,
 • Wybór formy opodatkowania,
 • Aktualny Urząd Skarbowy,
 • Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej.

krok-2-1

CEiDG:

 • Weryfikuje wniosek pod względem formalnym i prawnym
 • Dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej (potwierdzenia zarejestrowania otrzymamy e-mailem)
 • Przesyła informację o założonej przez nas działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego, ZUS-u i GUS-u
krok-2-2
Urząd Miasta/Gminy
krok-2-3
Urząd Skarbowy
krok-2-4
GUS
krok-2-5

Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni od założenia firmy zgłosić siebie do ubezpieczenia we właściwym wg miejsca zamieszkania oddziale ZUS.

 

Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA:

krok-3-1
Osobiście
krok-3-2
Listem poleconym
krok-3-3
W formie dokumentu elektronicznego

Obowiązkowe ubezpieczenie dla nowej firmy:

krok-3-4
Rentowe
krok-3-5
Emerytalne
krok-3-6
Wypadkowe
krok-3-7
Zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie:

krok-3-8
Chorobowe
krok-4-1
Wniosek o przydzielenie numeru REGON zostanie wysłany automatycznie podczas składania formularza o założenie działalności gospodarczej.
krok-4-2
CEiDG przesyła informację do GUS-uo założenie nowej firmy, a ten w ciągu 7 dni nadaje przedsiębiorcy unikatowy numer.
krok-4-3
Nadanie numeru możesz sprawdzić na stronie internetowej www.ceigd.gov.pl.

Jeśli masz obowiązek lub dobrowolnie zamierzasz
podlegać pod podatek VAT należy złożyć formularz VAT-R:

krok-5-1
Osobiście w kancelarii Urzędu Skarbowego
krok-5-2
Za pośrednictwem poczty
krok-5-3
W formie dokumentu elektronicznego

Dodatkowo:

krok-5-4
We wniosku rejestrującym działalność zaznaczasz chęć podlegania pod podatek VAT
krok-5-5
CEiDG przesyła wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Formularz VAT-R powinien zawierać:

 • Dane osobowe,
 • Adres zamieszkania,
 • Datę, od której mamy obowiązek podlegania pod podatek VAT,
 • Termin rozliczania się z Urzędem Skarbowym (miesięcznie lub kwartalnie)
 • Miesiąc lub kwartał od którego zaczniemy składać deklarację VAT 7
  (miesięczna) VAT 7K (kwartalna)
krok-6-1
Wniosek o przydzielenie numeru REGON zostanie wysłany automatycznie podczas składania formularza o założenie działalności gospodarczej.
Rachunek firmowy jest wymagany kiedy wartość jednorazowych transakcji przekracza 15 000 euro.
krok-6-2
CEiDG przesyła informację do GUS-uo założenie nowej firmy, a ten w ciągu 7 dni nadaje przedsiębiorcy unikatowy numer.
krok-6-3
Nadanie numeru możesz sprawdzić na stronie internetowej www.ceigd.gov.pl.

Zanim rozpoczniesz aktywność swojej firmy upewnij się czy wybrana działalność nie wymaga koncesji lub zezwolenia na wykonywane czynności

Referencje

Zobacz jak pomogliśmy innym!