„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Okiem eksperta

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą - szykują się duże zmiany w zasiłkach

Przedsiębiorców korzystających z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego czekają już wkrótce spore zmiany dotyczące zasiłków. Pojawią się elektroniczne zwolnienia lekarskie, nowe stawki naliczania świadczeń w razie choroby, ograniczony zostanie też wysoki zasiłek macierzyński dla prowadzących firmę kobiet.

Dotychczas osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, w tym dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne, poniekąd same mogły kształtować wysokość świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa: poprzez zadeklarowanie wysokości podstawy, od której te świadczenia wyliczano. Na podstawie starych przepisów zarejestrowanie działalności gospodarczej przed porodem pozwalało przyszłej mamie w praktyce uzyskać wysoki zasiłek – aby uzyskać roczny zasiłek macierzyński z ZUS wystarczyło bowiem opłacić ubezpieczenie chorobowe na pełen miesiąc tuż przed porodem. Tym samym opłacając składkę od najwyższej podstawy wymiaru składki właścicielka firmy na urlopie macierzyńskim mogła znaleźć się w znacznie lepszej sytuacji niż kobieta pracująca na etacie.

Od 1 listopada br. nastąpi zmiana sposobu naliczania zasiłku chorobowego.

W świetle nowych przepisów podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie suma przeciętnej, najniższej miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (po uwzględnieniu odliczeń, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy), w tym też za miesiące niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu i kwot stanowiących 1/12 nadwyżki ponad tę podstawę za każdy miesiąc, za który składki opłacone były w wyższej wysokości. Spowoduje to ustalenie średniej podstawy wymiaru składek z ostatniego roku i w konsekwencji obniży zasiłek w przypadku krótkiego trwania okresu ubezpieczenia z zadeklarowanym w tym czasie wysokim przychodem.

Prowadzącej firmę krócej niż rok kobiecie opłacającej stawki wyższe od minimum ustawowego przysługiwać będzie minimalna wysokość zasiłku powiększonego o 1/12 za każdy kolejny miesiąc opłacania składki. Aby więc uzyskać zasiłek w pełnej wysokości przyszłe przedsiębiorcze mamy muszą opłacać wyższe składki na co najmniej rok przed porodem.
Przepisy powyższe wchodzą w życie 1 listopada 2015 r. Na starych zasadach zasiłek otrzymają jeszcze te kobiety, które urodzą dziecko przed tą datą oraz te, które urodzą dziecko na początku grudnia, o ile jednak złożą wniosek o przyznanie zasiłku przed 1 listopada. O zasiłek bowiem można ubiegać się na 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu.

Od 1 stycznia 2016 r. pojawią się także pierwsze e-zwolnienia (e – ZLA).

Dzięki nowemu systemowi informację o chorobie pracownika ZUS i pracodawca otrzyma nie, jak dotychczas, po tygodniu, ale od razu. Zmiany w założeniu mają przyczynić się do lepszej kontroli. Do tej pory w przypadku krótkich zwolnień niezmiernie często zdarzały się sytuacje, gdy pracownik wracał do pracy już po wykorzystanym zwolnieniu, zanim do pracodawcy dotarł dokument od lekarza. Uniemożliwiało to ZUS-owi sprawdzenie zasadności takich zwolnień. Planowany system elektroniczny, który prowadzony będzie przez ZUS, wykorzystywać będzie wirtualne profile pracowników – płatników składek. Forma elektroniczna jak i papierowa zwolnienia obowiązywać jednak będzie do końca 2017 r. W pełni system elektroniczny obowiązywać zacznie 1.01.2018r. – od tej daty wystawiane będą wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
W związku ze zmianami pracodawcy powinni zadbać, aby do końca 2015 r. założyć bezpłatny profil płatnika składek w systemie ZUS. Profilu nie muszą zakładać pracodawcy zatrudniający mniej niż 5 osób – w takim przypadku pracodawca zobowiązany będzie jednak poinformować pracownika o konieczności odebrania od lekarza wydruku e-zwolnienia, które następnie pracownik przekazać ma pracodawcy.

ewa bednarek - wojtal - KopiaRadca prawny
Ewa Bednarek-Wojtal
Kancelaria Prawna Pactum
WWW.PACTUM.NET.PL