MISJĄ FUNDACJI JEST WSPIERANIE INICJATYWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE.

Misja i cele

Cele Fundacji Twoja Inicjatywa!

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju gospodarczego w zakresie:

 • niesienia pomocy osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej;
 • rozwoju przedsiębiorczości;
 • zwiększania poziomu wiedzy gospodarczej;
 • rozwoju konkurencji na rynkach właściwych;
 • zwiększanie aktywności gospodarczej w społeczeństwie;
 • poprawy wydajności pracy i redukcji bezrobocia;
 • działalność szkoleniowa, naukowo-techniczna, doradcza, kulturalna;
 • popularyzacja wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz • ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.
 • Fundacja organizuje również szkolenia wewnętrzne w firmach zatrudniających w oparciu o umowę o współpracy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie szkoleń i konferencji;
 • organizowane spotkań z potencjalnymi kontrahentami;
 • udzielanie indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców oraz dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej;
 • wydawanie biuletynów informacyjnych;
 • udzielanie przedsiębiorcom pomocy w zakresie zdobywania środków finansowych na rozwój prowadzonych przedsiębiorstw;
 • udzielanie przedsiębiorcom pomocy w zakresie stosowania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu.

MISJĄ FUNDACJI JEST WSPIERANIE INICJATYWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE.

 • PODEJMUJĄC DZIAŁANIA SZKOLENIOWO – DORADCZE
  wspomagamy właścicieli firm na wszystkich etapach prowadzenia działalności.
 • POPRZEZ INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ
  wzmacniamy kapitał intelektualny przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości.