„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Kontakt

Tax Care Fudacja Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości
02-672 Warszawa
ul. Domaniewska 45

Zapraszamy do kontaktu:

Współpraca:
Anna Flaga-Błaszczyk
anna.flaga@fundacja.taxcare.pl

Pozostałe pytania:
kontakt@fundacja.taxcare.pl