„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Angażując się w środowisko przyszłych i obecnych przedsiębiorców podejmujemy działania mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Dążymy do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej w społeczeństwie.

W tej chwili brak dostępnych konferencji

Fotorelacje z wydarzeń