„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję!”
Peter Drucker

Aktualności
06 listopada 2017

Nowe możliwości - mamy nowego partnera.

Fundacja Tax Care rozwija skrzydła swojego wsparcia. Pomoc w zakładaniu działalności od teraz mogą otrzymać nie tylko obywatele Polski. Dzięki nawiązanej współpracy z fundacją RPI Rozwój i przedsiębiorczość dla imigrantów będziemy szkolić i wdrażać na rynek cudzoziemców ze wschodu.

Założenie własnej firmy zgodnie z polskim prawem uzależnione jest od kilku aspektów. Niespełnienie warunków wyszczególnionych w katalogu zawartym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej może sprawę utrudnić. Zatem nie zawsze możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na spotkaniach przygotowanych przy współpracy Fundacji Tax Care i RPI przedsiębiorcy z zagranicy poznają możliwości rejestracji firmy oraz pozyskania środków na finansowanie biznesu.

Logo bagraund